Enisa Klačar

Enisa Klačar je rođena 1990. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju školu završava u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirala je Odsjek za filozofiju 2016. na temu Ideja epistemologije u Kantovom određenju konstituirajućeg Subjekta. Master studij filozofije – nastavnički smjer upisuje iste godine. Za vrijeme studija angažovana je kao sekretar u Klubu studenata EPISTEME na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Posvećena je filozofskih temama iz područja ontologije i etike kao i oblasti psihologije odgoja i obrazovanja. U oktobru 2018. godine stekla je zvanje magistra filozofije (nastavnički smjer) na temu Tjeskoba kao središte lične egzistencije u filozofiji Martina Heideggera i Sorena Kierkegaarda. Trenutno radi kao profesor filozofije s logikom u Gimnaziji Richmond Park College u Sarajevu.