Filozofski rječnik: Dž


Džabariya: (islam) predstavnici fatalističkog determinizma koji smatraju da su ljudska djela kao i ljudsko zbivanje u ostaloj prirodi podložna prinudi (džabr) božijoj. Osnivač ove nauke bio je u 9. st. Džahm ben Safwan. U 11. st. njegovi su se sljedbenici pridružiri ortodoksnoj nauci aš arita (kalam). Džahm ben Sawvan odbijao je sa svog stajališta antropomorfizam božijih atributa kao i nauku o vječnom raju ili paklu. – stav suprotan ovom determinizmu zastupa kadariya.