Filozofski rječnik: Ž


Želja (lat. voluntas), tendencija postizavanja nekog cilja, stvarnog ili zamišljenog (stanja, situacije, predmeta), povezana s emocionalnim doživljavanjem. Faktori želje jesu motiv, predodžba cilja i sam izbor. U metaf, psih. voluntarizam.

Živac : snop živčanih vlakana. Živčana vlakna, koja čine živac, izdanci su živčanih stanica koje se nalaze unutar centralnog živčanog sustava ili u različitim ganglijima. Prema tome sadrže li živci aferentna ili eferentna živčana vlakna, odnosno i jedna i druga dijele se na senzorne, motorne i mješovite živce.

Živčana stanica: osnovni građevni element živčanog sustava. Živčana stanica osim staničnog tijela posjeduje svoje izdanke (dendrite i akson) pomoću kojih, već prema svom položaju i funkciji, dolazi u vezu s osjetnim organima, odnosno drugim živčanim stanicama (sinonim: neuron).

Živčani sustav, skupni naziv za ukupnost živčanih stanica i njihovih izdanaka u organizmu. Živčani sustav dijeli se na somatički (v.) i vegetativni (v.) živčani sustav.

Živčano uzbuđenje, v. uzbuđenje.

Živčano vlakno, izdanak živčane stanice.

Živčevlje, v. živčani sustav.

Život, v. filozofija života.

Životni nazor, v. nazor o svijetu životu.