Hana Tiro

Hana Tiro je spisateljica iz Sarajeva, s radovima objavljenim u zajedničkim zbirkama, kao i na domaćim i internacionalnim portalima. Završila je bačelor studij Engleskog jezika i književnosti, a trenutno je na master studiju Komparativne književnosti. Bavi se marketingom i komunikacijama. Balkanski identitet i mentalitet su njena omiljena tema, u koju rado isprepliće i svjetska dešavanja i tokove. Ne vjeruje u forme i pravila, i smatra da je kvalitetna umjetnost ona koja nas isprovocira da mislimo i osjećamo.