Hasan Zahirović

Hasan Zahirović rođen je 1975. godine u Brčkom. Pedagog je, glumac, dramaturg, teatrolog i prevodilac. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu stekao je zvanje pedagoga, a na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru zvanje diplomiranog glumca. Godine 2000. stupio je profesionalno na scenu Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, i od tada pa do danas igrao je u nekoliko država na raznim jezicima. Magistrirao je teatrologiju na Filozofskom fakultetu Masarykovog univerziteta u Brnu, a doktorirao na Pozorišnoj akademiji (DAMU) u Pragu. Prevodi s više jezika, ali većinom s češkog i slovačkog (Čapek, Kundera, Lagronová, Dousková, Leikert…), te na češki dramske pisce s prostora bivše Jugoslavije. Predaje na Šleskom univerzitetu na odsjeku Kulturnadramaturgija. Član je glumačkog praškog ansambla pozorišta D21. Živi u Pragu.