Impressum

Magazin za filozofiju, kulturu i umjetnost Dunjalučar osnovan je 25. februara 2019. godine.

Glavni urednici:

Zerina Kulović
Senad Arnaut
Marija Pavković

Saradnici:

Arman Bušatlić
Lamija Milišić
Dženan Porča
Luka Bošković
Sanel Delić

Kontakt za saradnju i marketing:

Mail: dunjalucar@gmail.com
Mobitel: 00 387 62 731 907


Sadržaj na stranici se objavljuje svakodnevno. Svako neovlašteno preuzimanje i kopiranje tekstova, bez prethodne dozvole autora ovog magazina, a koje ima za cilj vlastitu medijsku promociju i zaradu, naići će na moralnu i zakonsku osudu.