Irma Đuhera

Irma Đuhera, rođena .2002. godine u Zenici. Trenutno živi u Maglaju. Maturantica je Gimnazije “Edhem Mulabdić”- društveno izborno područje.  Sve svoje emocije, i tople i hladne, prenosi na papir.Da li u obliku poeme, poezije, citata, forma nije bitna. Pisanje je njena slobodna i ujedno sigurna zona, zona komfora. Svako ko posjeduje talenat, da li za pisanje, crtanje, nauku, sport, neka ne trati talenat uzalud. Dapače neka isti gradi, jer šta je čovjek bez sebe, tek puko postojanje.