Jelena Maslić

Jelena Maslić rođena je 2000. godine u Doboju. Pisanjem se bavi od osnovne škole. Srednju medicinsku školu završava u Doboju gdje shvata da je liječenje uma, a ne tijela njen pravi poziv. Psihologiju upisuje u Banja Luci. Objavljuje prozni rad na engleskom i trenutno je posvećena štampanju sopstvene zbirke pjesama. Inspiraciju pronalazi u svijetu koji često posmatra kroz objektiv kamere.