Joseph Azam

Joseph Azam rođen je u Afganistanu, nakon čega se kao dječak sa porodicom seli u SAD. Azam je advokat fokusiran na unutrašnje poslove istrage i globalne antikorupcije. Član je organizacionog komiteta Afganistansko-američke konferencije (godišnja konferencija koja okuplja pripadnike afganistanske dijaspore u Sjedinjenim Državama). Pisao je za brojne publikacije, između ostalih za Lucki Peach i Chronicle San Francisco.