Lean Radić

Lean Radić rođen je jednog svibnja na petak 13. 1977. godine u Rijeci, u njegovoj poeziji spoznat ćete sve što se o mraku spoznati smije, a ono što nije u dohvatu ljudske misli, ostat će zabilježeno u precipitatu pjesnikovih umiranja koji rezultiraju – ožiljcima.