Maida Halilović

Maida Halilović, rođena 2002. godine u Sarajevu. Živi u malom gradiću na tri rijeke, Olovu, gdje pohađa treći razed Gimnazije, jezičko područje, u Mješovitoj srednjoj školi “Musa Ćazim Ćatić”. Oduvijek je voljela da pišem, ali zvanično to radi od sedmog razreda osnovne škole. Do sad je za svoje radove dobivala razne nagrade i pohvale, što joj, između ostalog, daje motivaciju za nastavak pisanja. U pisanju nalazi svoju slobodu i to je ispunjava, bez obzira na temu, jer svaka je na svoj način posebna i ima svoju dušu.