Mak Tanović

Mak Tanović, rođen u Sarajevu, 1995. godine. Završio je Prvu gimnaziju u Sarajevu. 2013. godine, se upisuje na Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za FIlozofiju, koji diplomira 2016. godine, nakon čega upisuje Master – studij filozofije na istom Fakultetu. Proveo je semestar na studentskoj razmjeni na Univerzitetu u Samsunu (Turska), i jedan semestar na Univerzitetu u Grazu (Austrija). Trenutno je apsolvent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.