Mario Vrhovac

Mario Vrhovac rođen je u Busovači 1993. godine. Završio je studij Filozofije i Latinskog jezika na Sveučilištu u Mostaru.