Milan Drašković

Milan Drašković, rođen je 1951. godine u Beogradu. Prozaist, pesnik i prevodilac. Objavio zbirke priča : Golijat, 1993., Splin megapolisa 1996., Priče iz budućnosti 2014.
Sa poezijom zastupljen u časopisima ( Književne novine, Zlatna greda, Koraci, Gradina ), u zbornicima, kao i na internetu. Sa engleskog prepevao stihove Edgara Alana Poa i Dilena Tomasa. Živi na Novom Beogradu.