Misera Suljić Sijarić

Misera Suljić Sijarić je rođena 1967. godine u Tutinu. Živi i radi u Sarajevu. Magistar je nauka – metodike bhs jezika i književnosti. Bavi se naučnim i spisateljskim radom. Objavljivala je u časopisima i na portalima: Balkanski književni glasnik, Život, Avlija, Almanah, Mostovi i dr. Zastupljena je u više izbora i zbornika regiona, te u antologijama savremene proze. Predstavljena je u Leksikonu znamenitih Bošnjaka i leksikonu Ko je ko u BiH. Dobitnica je nekoliko nagrada za priču na anonimnim konkursima. Roman Kad te noć odnese je na konkursu Nova djela domaćih autora za 2022. godinu nagrađen od Fondacije za izdavaštvo Sarajevo, te objavljen kod  „Planjax komerca“. Kod Izdavačke kuće „Bosanska riječ“ 2016. godine joj je objavljena knjiga priča Niska od sunčanih zrnaca, a ovih dana kod „Lijepe riječi” joj izlazi nova, knjiga priča Namještanje kruga, obje podržane od Fondacije za izdavaštvo Sarajevo.