Nada Matović

Nada Matović, rođena 1996. godine, ima jednu objavljenu zbirku poezije Oda mojoj radosti, uskoro će i druga ugledati svjetlost dana. Pod nazivom Sunčani život, njena poezija je zastupljena u Njegoševom vijencu, takođe je sa svojom pjesmom Miris proleća predstavljena i u Međunaronom časopisu Nekazano.