Naida Fazlić

Naida Fazlić rođena 2000. godine u Sarajevu.Studentica dodiplomskom studija arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sfera interesovanja: prahistorija i srednjovijekovna arheologija.