Nataša Butinar

Nataša Butinar rođena je u Rijeci (Hrvatska) 1971. Tokom 90’ godina se seli u Italiju gdje i dalje živi. U 2016. godini izlazi zbirka dvojezičnih pjesama “Elefante Bianco / Bijeli Slon”. 2019 “Il guardiano silente/ Tihi čuvar. Njena poezija je dio brojnih zbirki uključujući i prestižnu “Antologiju suvremenih balkanskih pjesnika” edita da Lieto Colle 2019.