Nikola Blagojević

Nikola Blagojević rođen je marta 2000. godine. Studira na Elektronskom fakultetu u Nišu, a završio je Tehničku školu u Pirotu. Bavi se poezijom i folklorom. Početkom 2019. objavio je svoju prvu zbirku pesama „Ja, vetar…”, a krajem 2020. zbirku pesama „Nemoj da mi pretiš samoćom”. U izradi su biografski roman „Marijo, ćero mori…” i nekoliko dramskih dela. Njegova pozorišna kritika „Putujuća umetnost” za predstavu „Putujuće pozorište Šopalović” i nekoliko pesama objavljeni su u časopisu „Bez limita” Književnog kluba Filozofskog fakulteta u Nišu. Dobio je dve druge nagrade u kategoriji odraslih na konkursu Istorijskog arhiva u Pirotu, jednu literarnim radom „Ljudske naravi u vremenu straha i neizvesnosti”, a drugu fotografijom „Moj život pod maskom i u rukavicama”. Osvojio je treću nagradu na konkursu FELIS-a iz Lazarevca pesmom Konac naivnosti. Zastupljen je u mnogim zbornicima poput Saznanja, Kosovskog zaveta, Kiprijanovog kladenca, Despotove riznice… U Pirotu igra u Prvom folklornom ansamblu Doma kulture i u ansamblu veterana, a u Nišu igra u Kulturno-umetničkom društvu ORO. Jedan je od organizatora, deo i tehnička podrška folklorne grupe Pirotsko Kolce. U slobodno vreme bavi se trčanjem, grafičkim dizajnom i digitalnom umetnošću.