Razija Zukanović

Razija Zukanović rođena je 1997. godine u Rotterdamu. Diplomirala je historiju umjetnosti i arheologiju (2018.) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a trenutno je završna godina II ciklusa studija. Pisanjem se bavi još od osnovne škole, a dugo već to je pisanje „za svoje dušu“. Pored toga, bavi se fotografijom, crtanjem, volontira, voli da čita, te je članica UMiD16, jednogodišnje obuke koju organizuje Institut za razvoj mladih „KULT“. Razija uvijek posebno ističe važnost umjetnosti i smatra da umjetnost može biti pokretač pozitivnih promjena u društvu.