Sabrija Karahmet

Sabrija Karahmet, rođen u Zenici 1971. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu, i gdje i danas živi. Po zanimanju je policajac. Njegova poezija je do sad objavljivana na njegovom facebook profilu, na stranicama nekoliko internetskih portala i u programima nekih tv kuća. Prošle godine je objavio svoju prvu knjigu, zbirku autobiografskih priča, pod naslovom Priče iz retrovizora, za koju je recenziju napisao akademik Abdulah Sidran.