Sanja Atanasovska

Sanja Atanasovska rođena je 1985. u Kumanovu, Makedonija. Ona je pjesnikinja i novinarka. Radila je u nekoliko medija. Do sada je objavila četiri knjige poezije, “Pismoto na desette prsti”, “Tapija od životot”, koja ima samo elektronsku verziju, “Staklena gradina”, knjiga koja pored štampanu ima i audio verziju za slijepe i „Šafranе moj“. Dobitnik je nagrade Lesnovski Zvona i Karamanov. 2017. godine, osvojila je treće mesto na festivalu Panonski galeb u Subotici, Srbija. 2019. godine boravila je na Cetinju, u Crnoj Gori kao rezident.