Seid Zimić Žepljak

Seid Zimić Žepljak rođen je 1962. godine u Žepi, a danas živi u okolini Visokog. Nemirni duh ga je krasio još u gimnazijskim danima. Kolumnista koji aktuelnim temama vješto dodaje humor, a on često prerasta  u sarkazam i ironiju. To mu je i cilj – čitaoca treba isprovocirati, nije dovoljno čitati, već i pročitati, naročito sadržaj između redova.

Vrlo vješt u pisanju kratke priče – crtice. Lične i opće motive oboji metafizikom i parapsihologijom pa takva djela nose svoju vrijednost kroz sva vremena i sva podneblja. Takva je i zbirka crtica Istočnije od današnjice. Seidova poezija je neuobičajena; prilično stroga forma, apsurdne sintagme bez imalo melodičnosti. Njegova zbirka pjesama Ukus zemlje jesazidana na lajt-motivu ja ovdje i sada. Priznaje, pisati o djeci i za djecu je veliki rizik, samo se velike poete upuštaju u tu pustolovinu. Za dijete je sve bajka: Sunce, Mjesec, šara mraza na staklu. Napominjemo da je priredio i štampao drevnu istočnjačku bajku Stambolski softa i Sadri-Azamova kći.