Selma Pašagić

Selma Pašagić, rođena u Sanskom Mostu 1989. godine. Julsko dijete. Završila osnovnu školu i gimnaziju u Sanskom Mostu. Medicinski fakultet završila u Sarajevu. Trenutno radi u Kantonalnoj bolnici “Dr Irfan Ljubijankić” u Bihaću, gdje i živi. Na specijalizaciji iz opće interne medicine. Povremeno prenese na papir percepciju vlastitog bitstvovanja sebe i svoje okoline.

– Ništaa posebno, a meni tako puno…