Smajil Durmišević

Dr. sc. Smajil Durmišević rođen je 1956. godine u Vrataru, Žepa, općina Rogatica. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1982. godine. Specijalista za školsku medicinu i Higijensko-zdravstvenu ekologiju. Dodijeljen mu je naziv primarijus. Magistrirao je 2001. a doktorirao 2006. godine. Bio je profesor na Zdravstvenom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, bio je načelnik  Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo u Zenici od 1997. godine.

Smajil Durmišević bio najpoznatiji bosanskohercegovački pisac haiku-poezije, a bio je prepoznatljiv  i u evropskim i svjetskim književnim krugovima. Haiku poezija je tradicionalna japanska forma i kao takva je unikatna (tri stiha sa rasporedom slogova: 5-7-5). Tematika može biti različita, ali se akcenat stavlja na bilježenje „hvatanje“ trenutka.

Pored svojih redovnih medicinsko-profesorskih obaveza uspio je napraviti opus od pet zbirki knjiga haiku-poezije: Nečujni krici – bosanska krvava bajka, Treptaji, Žepski gorocvijeti, Miris divlje ruže i Treptaji na mjesečini. Da napomenem; zbirka „Treptaji na mjesečini“ prevedena je na  engleski, francuski, njemački i rumunjski jezik. Dobitnik je 2. nagrade za haiku-poeziju u Tokiju, a govorio je da mu je najdraža Plaketa Grada Zenice iz 2015. godine. Nedavno je u Japanu štampana antologija sa 503 haiku-pjesme, na 39 jezika, a svoje mjesto su našle i tri Durmiševićeve pjesme na bosanskom, engleskom i japanskom jeziku. Umro 04.6.2020. godine u Zenici  ostavivši dio svoje bosanske duše i u dalekom Japanu.