Stanislava Paunović

Stanislava Paunović rođena je 1998. u Beogradu, gde završava osnovne studije Srpske književnosti Filološkog fakulteta. Zanima se različitim radionicama, izložbama i kreativnim projektima. Godine 2019. učestvovala je na Mikser festivalu sa koautorskim radom Bojim ga, 737 u okviru Black Box izložbe. Volontirala je pri 15. Beogradskom festivalu poezije i knjige TRGNI SE! POEZIJA! u oktobru 2021. godine, kao i pri manifestaciji Art Weekend Belgrade, održanoj, takođe, u oktobru 2021. godine. Interesuju je fotografija i film. Godine 2018. preko Mladih istraživača Srbije volontirala je u saradnji sa SCI-Germany pri kampu ARSPROTOTOmovie, koji je za cilj imao stvaranje kratkog filma za filmski festival Globale, antifašističkog pokreta u Berlinu. Jedna je od autorki kratkog, eksperimentalnog filma Prozor kroz prostor sad, koji je ušao u zvaničnu selekciju MikroFAF festivala (2020), osvojio prvo mesto na FreeDom DIY festivalu (2020), bio deo filmske selekcije festivala ulične umetnosti Klopka (2021), kao i oficijelne selekcije amaterskih filmova Najkraćeg dana (2021).