Tahani Komarica

Tahani Komarica rođena je 1978. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za razrednu nastavu. Trenutno pohađa master studij Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Odsjek za komunikologiju. Zaposlena je u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Objavila je roman “Iza mušebaka” 2017.  godine, te stručni rad “Pokretni muzej – multimedijalna izložba Muhammed, a. s.” 2020. godine u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Piše i uređuje svoj blog Osjećam, dakle postojim od 2015. godine. Njen rad može se pratiti na društvenoj mreži facebook: Tahani Komarica.