Tamara Kovačević

Tamara Kovačević je rođena u Beogradu. Kratke priče i poneku pesmu počela je da piše na literarnim radionicama pod mentorstvom Lidije Dimkovske. Priče su joj objavljene u dvojezičnom zborniku kratke proze i poezije BIĆE BOLJE – BO ŽE u izdanju Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš iz Ljubljane, kao i nezavisnim izdanjima Monstruma i Novi zvon, Ljubljana. Dobitnica je treće nagrade za priču Mačetom ćeš me, mačetom češ me na Trećem regionalnom konkursu za kratku priču Biber.