Tarik Islamović

Tarik Islamović, rođen 2003. godine u Zenici gdje i provodi djetinjstvo, dobija zvanje crnog pojasa u taekwondo-u 2017.godine. Završava Tehničku školu u Zenici te se upisuje na Odsjek za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Bavi se fudbalom i muzikom.