Tea Sesar

Tea Sesar diplomirala je kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi u Knjižari Fraktura, objavljuje kritike na portalu kritika-hdp.hr