Toni Ostojić

Toni Ostojić, rođen 1992. god. u Bihaću (Bosna i Hercegovina). Trenutno živi u Banja Luci (Bosna i Hercegovina), a zaposlen je kao docent na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka. Srednju školu je završio u Banja Luci (Bosna i Hercegovina), na smeru grafički dizajn u Tehnološkoj školi  u školskoj 2009/2010.god. Izabran je za učenika generacije 2009/2010.god. i dobio je priznanje od gradonačelnika grada Banja Luka, gospodina Dragoljuba Davidovića.  Pored ove srednje škole, završio je još jednu srednju školu, u Banja Luci (Bosna i Hercegovina), na smeru grafički tehničar u Tehnološkoj školi u školskoj 2011/2012.god.      

Diplomirao je na fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju (Republika Makedonija)  2014. god. u klasi profesora Mirka Vujisića na smeru grafika, modul – grafički dizajn.      

Magistrirao je na fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju (Republika Makedonija) 2015. god.  u klasi profesora Mirka Vujisića na smeru grafika.       

Radio je na studentskim i samostalnim projektima u Republici Makedoniji. Poseduje diplomu za poznavanje engleskog jezika i aktivno govori navedeni jezik. Uspešno vlada kompjuterskim programima za realizaciju grafičkog dizajna.  Ima dugogodišnje iskustvo u izradi svih vrsta grafičkog dizajna i aktivno se bavi istim. Učestvovao je na mnogobrojnim međunarodnim konkursima vezanim za dizajn i fotografiju.

Kontakti:

e-mail: tonibigt@gmail.com
web: tonidread.wixsite.com/tdesign

Samostalne izložbe:

• 2015.god. – Magistarska izložba – Fakultet likovnih umjetnosti, Skopje (Republika Makedonija)
• 2017.god. – Izložba grafika – JU Narodna i univerzitetska biblioteka R. Srpske
• 2017.god. – Izložba grafika – JU Centar za kulturu i sport Srbac
• 2017.god. – Izložba grafika – JU Kulturni centar Gradiška
• 2017.god. – Izložba grafika – Savez nacionalnih manjina R. Srpske, Banja Luka
• 2020.god. – Virtuelna Izložba grafika – Galerija Akvarijus, Kosovska Mitrovica

Grupne izložbe:

• Godišnje izložbe na Fakultetu likovnih umjetnosti u Skoplju
• Studentske izložbe
• Studentske izložbe – Dragutin Avramovski Gute – Skoplje 
(2011.god.; 2012.god.; 2013.god.; 2014.god.;)
• 2014.god. – Diplomska izložba na Fakultetu likovnih umjetnosti u Skopju
• 2017.god. – Snivačima, iz nesna – izložba grafika „Pismo sjenke“ i promocija knjige „Snivačima, iz nesna“ pjesnika Predraga Bjeloševića.
• 2017.god. – Izložba radova likovne kolonije „Šibovi 2017“, Kulturni centar Banski dvor – Banja Luka
• 2018.god. – Izložba „Oko“ – TC Zenit, Banja Luka
• 2018.god. – Izložba radova likovne kolonije „Šibovi 2018“, Kulturni centar Banski dvor – Banja Luka
• 2019.god. – Banja Luka – Tvrđava Kastel, Međunarodni viteški festival „Kastrum 2019“
• 2019.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – I dio
• 2019.god. – Banja Luka, Banski dvor, kolektivna izložba “Ujedinimo srca”
• 2019.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – II dio
• 2020.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – I dio
• 2020.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – II dio
• 2020.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – III dio
• 2021.god. – Izložba radova likovne kolonije „Šibovi 2020“, Kulturni centar Banski dvor – Banja Luka

Likone kolonije:

• 1998.god. – Subotica, Grafička kolonija (najmlađi učesnik u istoriji ove grafičke kolonije)
• 2013.god. – Srbac, Bardača – međunarodna slikarsko – ekološka kolonija
• 2017.god. – Banja Luka – Likovna kolonija Šibovi
• 2018.god. – Srbac, Bardača – međunarodna slikarsko – ekološka kolonija
• 2018.god. – Ugljevik – međunarodna likovna kolonija
• 2018.god. – Banja Luka – Likovna kolonija Šibovi
• 2019.god. – Knin – Likovna kolonija „Kamen u srcu“
• 2019.god. – Banja Luka – Viteški festival „Kastrum“
• 2019.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – I dio
• 2019.god. – Tušilovići – Likovna kolonija „Umjetnici dobrog srca“
• 2019.god. – Ugljevik – 5. likovna kolonija
• 2019.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – II dio
• 2019.god. – Šid – Likovna kolonija „Na putevima Save Šumanovića“
• 2020.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – I dio
• 2020.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – II dio
• 2020.god. – Banja Luka – Kulturna manifestacija
„Art is a melody of life“ – III dio
• 2020.god. – Banja Luka – Likovna kolonija Šibovi
• 2020.god. – Paraćin – 45. Sisevačka likovna kolonija