Ulvija Tanović

Ulvija Tanović je prevoditeljica i sudska tumačica iz Sarajeva. Prevodila je djela Aleksandra Hemona, dr. Seussa, Maka Dizdara i Louise Glück. Njezin prevoditeljski rad za televiziju obuhvata raspon od suđenja za ratne zločine do takmičenja za pjesmu Eurovizije.