Zerina Kovačević

Zerina Kovačević, rođena u Glamoču 1999. godine. Nakon završetka osnovne škole upisala je Opću gimnaziju također u Glamoču. Upisana je kao redovni student na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Odsjek za bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.